Nyheder Sundhed

Et partjek hos en parterapeut styrker jeres forhold

single image

Vidste du at regelmæssige eftersyn hos en parterapeut kan forebygge at større problemer opstår i jeres parforhold? I kan bevare og styrke jeres parforhold med tilbagevendende samtaler ved en dygtige parterapeut. Find en dygtig parterapeut her: parforhold

Regelmæssige samtaler ved en parterapeut sikrer et solidt parforhold

En undersøgelse i 2017 fra Psykologisk Institut på Aarhus BSS viser at to par-tjek med et års mellemrum har god virkning på par. 

I undersøgelsen deltog 233 par fra Aarhus og København. Parrene fik enten to par-tjek med et års mellemrum eller kom til at stå på venteliste, som en kontrolgruppe.

Undersøgelsens resultat var at regelmæssige parsamtaler hos en psykolog eller parterapeut systematisk forbedrer parforholdet.

Hvilke ting definerer at et parforhold er godt?

Du og din partner kan altså gøre meget forebyggende, hvis I har valgt hinanden og ønsker at være sammen. Ifølge undersøgelsen fra 2017 er der tre ting, der definerer om der er gensidig trivsel i et parforhold:

1. Lever parforholdet op til forventningerne?

Generelt måles et parforholds succes på om de to parter oplever, at forbindelsen lever op til det forventede. Det er vidt forskelligt, hvilke forventninger man kan have til hinanden. God kommunikation og en evne til at have realistiske forventninger til partneren er også en afgørende faktor i forholdets succes. 

2. Er der intimitet mellem jer?

For par er god intimitet også en vigtig faktor, f.eks. om parterne oplever, at de er trygge ved nær kontakt i sårbare situationer. Det kan f.eks. være at blive trøstet af partneren, tage initiativ til sexuelt samvær, eller snakke om svære emner.  

3. Er I opmærksomme på hinanden?

Et parforholds tilstand kommer også an på hvor opmærksom man er på hinanden. Er din partner f.eks. tilgængelig, opmærksom og reagerer positivt, når du søger kontakt? 

5 hurtige tips til et bedre forhold

  1. Gå til regelmæssige partjek hos en parterapeut
  2. Læg vægt på en åben og ikke-fordømmende kommunikation
  3. Tag pauser fra hverdagen og lav ting sammen, som gør jer glade
  4. Sexuelt samvær og intimitet knytter jer nærmere som par
  5. Sæt pris på hinanden og vis det både med ord og handlinger

Min partner vil ikke i parterapi – hvad gør jeg?

Nogle gange er der uenighed om det nytter at gå i parterapi. Det kan f.eks. ofte være manden, der synes det er grænseoverskridende at skulle snakke om private ting i parforholdet. 

En parterapeut er uddannet til på en åben og ikke-dømmende måde at hjælpe jer til at se på de problemer, men også styrker, der er i jeres forhold.

Hvis manden ikke har lyst til at gå i parterapi, kan det hjælpe først at søge information om hvordan terapien foregår, og få taget luften ud af negative forestillinger. Det kan I f.eks. gøre ved at ringe til den parterapeut, som I planlægger at have samtaler med. 

You may like